Maaltijden

Gemiddeld twee keer per maand organiseren we een maaltijd voor de bewoners van de flat. In de gezamenlijke ruimte die ons ter beschikking staat eten we dan met ca. 25-30 mensen. De maaltijden worden door de woongroep leden verzorgd dan wel door enkele flatgenoten. De maaltijd vormt een belangrijk onderdeel van het ontmoeten.