Visie

Eerst een meer algemene visie op het zijn van een woongemeenschap of woongroep:

Een woongemeenschap of woongroep wordt gevormd door bewoners die vrijwillig in betrokkenheid samenleven, met de bedoeling om dit samenleven een sociale, maatschappelijke en zo mogelijk ecologische meerwaarde te geven. Zij kiezen ervoor om samen op te trekken, laten zich door elkaar inspireren en activeren en zijn op elkaar en hun omgeving betrokken. 

Wij willen ons samen inzetten voor de flat en de buurt waarin we wonen. De sociale, maatschappelijke en ecologische meerwaarde richt zich dus niet alleen op ons als woongroep onderling, maar ook vooral op onze omgeving. 

We kunnen als (woon)groep meer dan alleen. We vullen elkaar aan, versterken elkaar en kunnen elkaar zo nodig afremmen. Als groep zijn we minder kwetsbaar dan bijvoorbeeld één gezin, de draagkracht is groter. Het gemeenschappelijk wonen zorgt ervoor dat we onze kennis, vaardigheden en expertises samen kunnen inzetten en uitwisselen. Iedereen heeft een eigen appartement of gezinswoning zodat er een goede balans is in afstand en nabijheid en ieders persoonlijke leven en het gemeenschapsleven. 

We weten ons als woongroep met elkaar verbonden en laten ons inspireren door ons geloof in God die houdt van mensen en ons leert om te zien naar de ander. We zijn een woongroep met deelnemers afkomstig uit verschillende soorten huishoudens en verschillende kerken, die vrijwillig in betrokkenheid samenleven. We zijn allemaal geïnspireerd door onder andere Shane Claiborne en zijn beweging ‘The Simple Way’ in Philadelphia en zijn boek ‘Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook)’.

Het onderling contact tussen de woongroepleden gebeurt tijdens de maaltijd en vergadering die we eens in de 2 weken hebben, de maandelijkse schoonmaak van de gezamenlijke ruimte, een wekelijks moment van gebed en inspiratie, een jaarlijks woongroepweekend en allerlei spontane activiteiten (spelletjesavond, koffiedrinken, ….)