Tuin

In 2015 hebben we een stuk grond naast de flat ter beschikking gekregen om in te richten als moestuin en siertuin. Een deel van de moestuin is ‘teelt in de volle grond’, een ander deel bestaat uit moestuinbakken die in bruikleen zijn bij bewoners. De moes- en siertuin worden onderhouden door een groep bewoners. Tijdens ‘vaste tuinmomenten’ wordt gewerkt in de tuin en gezamenlijk koffie gedronken.

Zo begonnen we in 2014
Zo ziet het er uit in 2019
De onthulling van het mozaïek in 2017 geeft een mooi beeld van de tuin en de verhoogde bloembakken.